ONTDEK HET GELOOF

onze droom

Dit is onze visie, de hartslag van onze kerk

uitreiken

We willen graag mensen helpen zaadjes van geloof te ontdekken, in verbinding te komen met God, een relatie met Jezus op te bouwen, en de weg naar Gods familie te vinden. Ons belangrijkste doel is om mensen te verwelkomen in Gods gezin.

bouwen

We gaan niet alleen naar een kerk, we ZIJN de kerk, want kerk = God + mensen. Onze oprechte passie is mensen helpen te groeien in geloof en volwassenheid terwijl ze genieten van het leven zodat ze steeds meer op Jezus zullen lijken, zullen spreken zoals Hij en doen zoals Hij doet.

vermenigvuldigen

We zijn enthousiast over de toename van onze werkkrachten en onze droom is dat mensen met een moedig en aanstekelijk geloof verandering brengen en een verschil maken in onze stad, in onze regio en in onze wereld.

onze cultuur

Dit zijn onze waarden, de identiteit van onze kerk

in relatie tot elkaar

Bij alles wat we doen, nodigen we mensen uit, betrekken hen en investeren in hen – het gaat ons om vriendschap, om familie!

gepassioneerd

In alles wat we doen, zijn we gepassioneerd door Jezus, het evangelie, mensen en onze stad.

kleurrijk

In alles wat we doen, willen we bewust plaats maken voor mannen en vrouwen, jong en oud, van elk ras en culturele achtergrond, op elk moment in hun leven en met allerlei verschillende manieren van leven.

vrijgevig

In alles wat we doen, zijn we vrijgevig met onze complimenten, onze hulp, onze vriendschap en ons geld, omdat we de wereld met het goede willen beïnvloeden. 

gericht op het koninkrijk

Alles wat we doen, bekijken we vanuit een hemels perspectief! Ons gebed is dat het Koninkrijk van God gevestigd en uitgebreid zal worden in en rondom ons.

relevant

Alles wat we doen is erop gericht een kerk te zijn die relevant is in de 21e eeuw, waar het goede nieuws over Jezus op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd, gemakkelijk te begrijpen en eenvoudig om toe te passen.

geworteld

In alles wat we doen, zijn we geworteld in het Woord van God om ons in balans en gezond te houden.

Authentiek

In alles wat we doen, streven we er naar oprecht en transparant te zijn zodat mensen onze woorden en daden kunnen vertrouwen, want we begrijpen dat wij niets hebben om trots op te zijn behalve op Jezus en de genade van God.

vermenigvuldiging

In alles wat we doen zijn we gericht op groei – dat meer mensen Jezus zullen ontmoeten, dat meer mensen zullen groeien in discipelschap, dat meer gemeenten gesticht zullen worden, dat meer naar de samenleving uitgereikt zal worden.

ons geloof

Dit is onze bekentenis, het platform waarop wij bouwen

de bijbel - god schreef een boek

We geloven dat de Bijbel God’s Woord is voor iedereen. Het is juist en toepasbaar in ons dagelijks leven.

de drie - eenheid - 3:1

We geloven in één eeuwige God die de Schepper is van alle dingen. Hij is drie in één: God de Vader, de Zoon en God de Heilige Geest – met een verschillende functie, maar gelijk in kracht. 

de vader - god die ons begrip te boven gaat

We geloven dat God groter is dan we ons ooit voorstellen – Hij is almachtig, weet alles, verandert niet, is heilig, rechtvaardig, een liefhebbende Vader, die echt trouw is aan zijn mensen en aan zijn beloften, waardig om geprezen te worden – zo kunnen we doorgaan, want onze woorden kunnen de volheid van God niet bevatten.

de zoon - god werd mens

We geloven dat Jezus God laat zien als mens. Hij koost er voor de hemel te verlaten en naar de aarde te komen, waar hij zonder zonde leefde en een voorbeeld was, hij nam elke fout en elke ziekte op zich voor ons en hij werd in onze plaats veroordeeld tot de dood. Hij stierf, maar hij overwon de dood en hij stond op om ons eeuwig leven te geven. Door zijn opoffering en omdat hij de enige is die onze relatie met de vader kan herstellen, zullen we hem altijd vol passie aanbidden met onze woorden, met ons hart en met ons leven.

de heilige geest - god is er altijd

We geloven dat de Heilige Geest God is die in en door ons leeft. Hij zet Jezus en zijn woorden in de schijnwerpers, zodat we ze duidelijker kunnen zien, beter kunnen begrijpen en zodat meer worden zoals Jezus. De Heilige Geest is de woordvoerder vanuit de hemel, die ons leidt in waarheid en wijsheid, hij troost en geeft kracht. Hij geeft geestelijke gaven, en voor iedereen die in God gelooft is het mogelijk te ervaren wat het is om gevuld te worden met zijn kracht voor het leven en voor de bediening. 

de mens - gemaakt naar het beeld van god

We geloven dat elke mens gemaakt is naar het beeld van God, als de kroon op zijn schepping. We zijn allemaal uniek gemaakt en gepland door God en daarom zijn we liefde en respect waard. We zijn gemaakt om in nauw contact te zijn met onze hemelse vader en te leven met een goddelijk doel.

redding - god's open armen

We geloven dat de zonde elk mens heeft gescheiden van God, en goede daden of religieuze inspanningen kunnen het contact niet herstellen. Dit is ons geloof in een notendop: als je je bekeert van je zonde en in je hart gelooft dat Jezus is wie hij zegt dat hij is en je dat luidop uitspreekt, word je opnieuw geboren, een nieuwe schepping, je naam staat opgeschreven in het boek van het leven en je eindbestemming is de eeuwigheid in de hemel samen met God. 

doop - een uiterlijke actie, die verwijst op naar een wonder aan de binnenkant

We geloven dat het een natuurlijke stap is, nadat je opnieuw geboren bent, om je te identificeren met de dood (, begraving) en opstanding van Jezus door je te laten dopen in water, als een teken om te laten zien dat de oude jij verdwenen is en dat nieuw leven is begonnen.

de plaatselijke kerk - god bouwt een huis

We geloven in de kracht en het belang van de plaatselijke kerk en de noodzaak voor iedereen die in God gelooft om elkaar regelmatig te ontmoeten om samen feest te vieren, van elkaars gezelschap te genieten, te bidden en avondmaal te vieren. We geloven dat de kerk het lichaam is van Christus en dat iedereen die in God gelooft een functie heeft als deel van het lichaam. We geloven ook dat we nauw verbonden zijn met God en elkaar als broers en zussen in God’s familie.

het ingenieuze plan - leven met een doel

We geloven dat God elk van ons heeft toegerust zodat we Zijn doel voor ons leven kunnen bereiken, namelijk om God te aanbidden, meer op Jezus te lijken, onze rol in de kerk te vervullen, en te dienen in de plaats waar we wonen. We geloven dat de beloften van God betrouwbaar zijn voor elk aspect van ons leven, op elk moment en dat God ons wil zegenen, genezen en veranderen zodat ons leven gezond en gezegend is en ook anderen kan zegenen.

eeuwigheid - een plaats voor altijd

We geloven dat onze eeuwige bestemming, ofwel de hemel ofwel de hel, wordt bepaald door ons antwoord aan Jezus. Voor altijd gescheiden zijn van God is de hel. Voor altijd samen zijn met God is de hemel. Door Jezus (werk) hoeft niemand gescheiden te zijn van God, God heeft redding mogelijk gemaakt voor iedereen, je hoeft alleen zijn geschenk van genade te ontvangen!

ons verhaal

Dit is onze story, vanaf het kleine begin

ons verhaal

Credo Pinksterkerk is gesticht in Eeklo in september 2018. Johnny en Miriam Pettersen, de voorgangers, leiden de kerk samen met een groep enthousiaste en hartelijke medewerkers. 

Credo is een Pinksterkerk aangesloten bij VVP (Verbond Vlaamse Pinkstergemeenten). Wereldwijd is de Pinksterbeweging de sterkst groeiende beweging ooit, met ongeveer 600 miljoen aanhangers.

Contact

Locatie voor samenkomsten:
The Lounge, Kaaistraat 41
9900, Eeklo
Parking bij Krüger Centrum

0476512313 (voorganger Johnny Pettersen)

info@credo-kerk.be

Copyright © 2019 credo-kerk.be | Design by Cows & Stars